Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, joka tähtää omien työtapojen tarkasteluun, ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Työnohjaus toteutuu luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa, jossa yhdessä työnohjaajan kanssa voidaan tarkastella mieltä askarruttavia kysymyksiä. Työnohjauksen muotoja ovat yksilö- ja ryhmätyönohjaus. Työnohjauksessa pyritään löytämään uusia työkäytäntöjä, vahvistamaan ammatti-identiteettiä ja vähentämään työn aiheuttamaa tunnekuormitusta.

Neuropsykologisessa työnohjauksessa käsitellään lähinnä ohjattavan asiakastapauksia. Kyseessä voi olla mm. erotusdiagnostiikkaan tai kuntoutukseen liittyvien kysymysten pohdinta. Säännöllinen työnohjaus kartuttaa  keskeisellä tavalla neuropsykologista tietotaitoa ja käytännön työtapoja.