Ryhmäkuntoutus

Kommunikaatio- ja sosiaaliset taidot -kuntoutusryhmä aivovamman saaneille henkilöille

NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS (KELA) - NEUROPSYKIATRISET HÄIRIÖT
Ryhmään voivat hakea sekä nuoret että nuoret aikuiset, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen häiriö (ADD, ADHD, Tourette, Asperger). Ryhmä auttaa itseymmärryksessä, tukee sosiaalisia taitoja ja antaa työvälineitä arjessa selviämiseen.  Ryhmät pyritään vertaistamaan iän ja oireiston mukaan. Vertaistuen saaminen ja uusien toimintatapojen oppiminen tukevat  ryhmäläisten itsetuntoa.
Kuntoutusryhmään on jatkuva haku ja se käynnistyy ryhmän täyttyessä. Ryhmään hakeutuminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta ja se toteutuu Kelan rahoittamana.

NEUROPSYKOLOGINEN RYHMÄKUNTOUTUS  (KELA)
Nuorten ja aikuisten ryhmäkuntoutus on suunnattu henkilöille, joilla on sairauden tai vamman  (esim. aivoverenkiertohäiriö, aivovamma,aivokasvain) aiheuttama neuropsykologinen oireisto. Ryhmä on psykoedukatiivinen, aktivoiva ja vertaistukea antava. Ryhmässä käydään läpi kognition muutoksia ja annetaan työvälineitä arjessa selviämiseen.
Kuntoutusryhmään on  jatkuva haku ja se käynnistyy ryhmän täyttyessä. Ryhmään voi hakeutua Kelan, vakuutusyhtiön tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.

Yhteystiedot kursseihin liittyen:  elina.vuorinen (at) neutera.fi, p. 044 773032