Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologikeskus NeuTera tarjoaa eri laajuisia neuropsykologisia tutkimuksia aikuisille ja nuorille. Tarpeen mukaan tutkimukseen voidaan sisällyttää erillinen palautekeskustelu.
Neuropsykologista tutkimusta tarvitaan usein erilaisten keskushermostosairauksien (mm. aivoverenkiertohäiriön ja dementian) tai esimerkiksi tapaturmaisen aivovamman aiheuttamien henkisen toimintakyvyn muutosten arviointiin. Myös kehityksellisiin, psykiatrisiin (esim. masennukseen) tai neuropsykiatrisiin tiloihin (esim. ADHD, Aspergerin syndrooma) voi liittyä kognitiivisia eli tiedonkäsittelyn häiriöitä.

Neuropsykologinen tutkimus kestää 2-5 tuntia ja se voidaan suorittaa yhden tai kahden tapaamiskerran puitteissa. Neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan aina lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksesta saa itse maksavana KELA-korvauksen. Neuropsykologisen tutkimukseen lähettäjätahona voi olla esimerkiksi kunnan perusterveydenhuolto, työterveyshuolto, sairaanhoitopiirit, TE-toimistot tai vakuutusyhtiöt.

Neuropsykologia tutkii aivojen ja ihmisen henkisen toiminnan välisiä suhteita. Neuropsykologinen tutkimus on kokonaisvaltainen arvio, jonka tutkimuskohteina ovat kognitiiviset toiminnot (kuten muisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus), tunnereagointi ja käyttäytyminen. Tutkimusmenetelminä voidaan käyttää haastattelua, havainnointia, testejä, kyselylomakkeita sekä läheisarvioita. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan henkisen toimintakyvyn muutosten luonnetta, vaikeusastetta, haittaavuutta sekä vaikutusta toiminta-, työ- ja opiskelukykyyn. Tutkimuksessa kartoitetaan myös kuntoutus- ja hoitotoimenpiteiden tarvetta ja annetaan suosituksia esimerkiksi lisäselvittelytarpeesta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan vahvuuksia ja kuntoutumisreservejä.