Neuropsykologikeskus NeuTera

Neuropsykologikeskus NeuTera on perustettu vuonna 2012 Turkuun. Tiimimme koostuu kolmesta kokeneesta neuropsykologian alan ammattilaisesta. Noudatamme niitä säädöksiä, jotka säätelevät terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Tarjoamme korkeatasoisia ja monipuolisia neuropsykologisia tutkimus-, kuntoutus- ja terapiapalveluja. Yhteistyö asiakkaan hoitotahojen ja lähipiirin kanssa on erityisen tärkeää. Lisäksi palveluihimme kuuluvat koulutus ja neuropsykologinen työnohjaus.

Olemme riippumaton pieni yksikkö ja pyrimme palveluissamme joustavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen mahdollisimman vähin oheiskustannuksin. Henkilökuntamme panostaa sekä palvelujen laatuun että ammatilliseen kehittymiseen mm. osallistumalla täydennyskoulutuksiin, jatkokoulutuksiin ja työnohjauksiin. Toimintamme piirissä on tieteellistä tutkimustyötä, mikä osaltaan palvelee työn laadullisia pyrkimyksiä. Neuropsykologikeskus NeuTeran palvelut keskittyvät pääasiassa aikuisasiakkaisiin ja nuoriin.

 

Kuluttajansuojalaki koskee psykologipalveluja, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).